1 2

Animacje na polski kanał YouTube Nokii (animacja: Pan Dizajner, technologia: Flash CS6, projekt: Y&R)